compungo

compungo
conpungo (comp-), punctus, 3, prick; make to feel remorse, A. 2:37.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ԽՈՑԵՄ — (եցի.) NBH 1 0982 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ն. պ. խաւդէն. ἑκκεντέω, ἁποκεντέω transfigo, configo, compungo τιτρώσκω , τραυματίζω vulnero. Խոց դնել. վիրաւորել. հարկանել սրով. գեղարդեամբ, նետիւ, խայթոցաւ, եւայլն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՑՈՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0982 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ն. Սաստկականն խոցելոյ. ἁποκεντέω, κατακεντέω, τιτρώσκω vulnero, configo, compungo եւն. Խոցել ստէպ կամ բազմօք կամ սաստիկ. ... *Գայցեն անթլփատքն, եւ խոցոտելոցն: Նետիւք խոցոտեսցի: Զնաւսն այրեցին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏՐՋԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0756 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ն. κατάνυσσω compungo ἑκπλήσσω pungo κατασείω decutio, concutio. Տալ ստրջանալ. խթել եւ շարժել զսիրտն. կասեցուցանել. *Ստրջացոյց զոգիս նոցա, եւ խոցեաց գեհենոյն յիշատակօք. Ոսկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”